I och med att det blir allt mer vanligt med installation av solceller så innebär det också att intresset för just solceller överlag ökar. Idag är det allt fler som försöker tänka, agera och handla i miljövänliga banor, där det inte heller är helt ovanligt att man uppmanar till klimatsmarta och hållbara val. Solceller är ett typiskt sådant exempel, som trots sin rätt omfattande och krävande installation fått höga omdömen och starka rekommendationer av såväl företag och privatpersoner som ser vilken skillnad de faktiskt kan göra.

Att installera solceller i Skellefteå är inte bara en bra insats för miljön, utan det verkar även gott för din privata ekonomi, ditt hushåll och din energiförbrukning. Men som sagt så är en solcellsinstallation ofta rätt krävande, vilket i sig också innebär att det är en rätt dyr process. Vi går in lite mer i detalj på vad en solcellsinstallation faktiskt kan kosta!

Vad kostar det att installera solceller?

Med tanke på att det idag blir allt mer populärt att installera solceller kan man också se en rätt rejäl prisutveckling nedåt om man jämför hur de såg ut för några år sen. Däremot är det fortfarande rätt dyrt att installera solceller, alltså trots att det finns möjlighet att ansöka om bidrag.

Kostnad per kvadratmeter

Men eftersom de också ger mycket tillbaka kan det verkligen löna sig på sikt, så vad kostar det egentligen att installera solceller? Eftersom alla tak och områden där solcellerna ska placeras kan vara så annorlunda är det svårt att säga ett exakt pris, men kollar man på en ”vanlig” villa brukar man räkna att energiförbrukningen per år ligger på ca 5000 kWh.

Vill man installera solceller som kan producera tillräckligt mycket el för att täcka den förbrukningen krävs det att man har en tillgängliga yta på ungefär 30kvm, vilket vanligtvis brukar kosta runt 100 000- 120 000kr beroende på kvalité, bidrag och effektivitet.

Avgörande faktorer

 • Storlek
  En rätt avgörande faktor för vad just dina solceller kommer att kosta är just hur stort område man pratar om. Ofta blir priset per kvm mindre ju större anläggning som man tänkt installera solceller på, och tvärtom ju mindre yta som gäller.
 • Förutsättningar för ytan
  Något annat som påverkar kostnaden är just vilka förutsättningar din tillgängliga yta eller område har. Skuggning, riktning och lutning är olika förutsättningar som kommer påverka solcellernas effektivitet, och därmed också priset.
 • Kvalité och effektivitet
  När man kollar på kostnaden för solceller är det lätt hänt att man gör misstaget om att jämföra olika typer av solceller, och då menar jag både kvalité och effektivitet. Vissa solceller är billigare att installera men verkar å andra sidan inte alls lika effektivt.Alltså kan vi konstatera att ju mer du betalar desto högre kvalité får du, och ju högre kvalité desto effektivare jobbar solcellerna. Effektiva solceller genererar mer energi och kan också producera el även om de skuggas, vilket i sin tur innebär att du slipper betala för annan el samt få möjligheten att sälja ditt överskott.
 • Service och utförande
  Vid installation av solceller i Skellefteå, bara för att ta ett exempel, är det också avgörande hur just installationen utförs samt vilken service som gäller. Vissa företag erbjuder billigare solceller och lägre kostnader på arbetet, medan andra är dyrare överlag.De dyrare företagen är ofta mer prisvärda i längden då de ser till att jobbet blir ordentligt gjort från första början, samt att de står för underhåll och service under åren och ser till att dina solceller jobbar så effektivt som möjligt i alla lägen. Med andra ord får du mer tillbaka om du satsar på mer kvalitativa och effektiva solceller.
 • Möjlighet för bidrag
  Alla som ska installera solceller har möjlighet att söka om bidrag, men trots det är bidrag inte något som man kan räkna med. Det finns en viss budget för just det, och är du inte tillräckligt snabb kommer du dessvärre inte räknas med i detta. Bidraget kan ha stor påverkan på kostnaden, framförallt om det gäller ett större område!

För dem som vill ta sina hushållsbehov i egna händer, kan en soldriven generator kan vara ett mycket bra val. De är ett utmärkt sätt att driva små enheter som inte nödvändigtvis är ett behov för ditt hem, men behöver servas ibland. När detta är gjort, kommer din soldrivna generator köra enheten helt på egen hand.

Generatorn själv består av ett motor- och lagringssystem som förvaras i en lådaliknande behållare. Batterierna till solenergigeneratorn sätts in i motorn, och när de är laddade med batteridrift producerar en soldriven generator el som kan användas av nästan alla elektroniska enheter. Detta kan vara en stor hjälp för att spara pengar, eftersom när du använder denna generator istället för att ansluta en kabel till en dator eller en TV, är du säker på att få mycket mer användning av enheten än du skulle ha med en konventionell kabel.

Vanliga soldrivna generatorer

Den vanligaste av de många typer av generatorer är den som fäster på taket. Detta är en ganska vanlig stil av generator som ofta ses på hem som har solcellsyta installerad. Anledningen till att dessa är så populära är att de är lätta att flytta och installera. De kan också flyttas under dåligt väder, vilket gör dem till ett utmärkt val om du bor i ett kallare klimat.

Det finns många andra typer av generatorer, och de har var och en sina egna fördelar och nackdelar. Till exempel kan vissa elmotorer vara svåra att arbeta med, och de kommer att kräva manuella justeringar som ska göras så att de fungerar på bästa sätt. En gasmotor, å andra sidan, kommer att vara lätt att arbeta med, men de kan behöva hållas på ett tag innan de faktiskt börjar köra. Vissa olika storlekar kan också göra det lite svårare att arbeta med dem.

Hur stor är en soldriven generator?

Generatorn varierar också i storlek. Du kan hitta några av de större som kommer att skapa tillräckligt med elför att driva hela huset eller kanske till och med ditt garage. Andra typer av generatorer kommer att ha mindre kapacitet, och detta kommer att vara särskilt sant om du vill köra apparater. Som ni kan se, det finns många alternativ för dem som vill få ut mer av sin elräkning, och soldrivna generatorn kan vara ett bra sätt att få de resultat du önskar.

Naturligtvis är det en sak som folk måste tänka på när man köper en soldriven generator kostnaden. Om du har en budget kanske det inte är ett bra alternativ för dig. De flesta människor har inte råd att spendera för mycket pengar på en elmotor och laddare, så du bör välja en mer budget vänlig typ. Det kan vara dyrt, så det är klokt att göra din forskning och hitta det bästa möjliga alternativet för dina pengar.

För och nackdelar med soldrivna enheter

När du börjar titta på alla olika för-och nackdelar med olika typer av generatorer, kommer du att se hur viktigt vilken typ av motor du väljer är. Om du vill ha bästa möjliga utdata måste du hitta den rätta för dina behov. Om du inte, då du inte kommer att få de fördelar du förväntar dig att få från att använda denna typ av generator.

Eftersom så många människor letar efter sätt att spara pengar, är det klokt att utforska alla de sätt de kan använda de besparingar de får från att använda en soldriven generator. Du bör överväga alla alternativ, och du kan se till att du får ut det mesta av de pengar du spenderar.