Kostnad för att installera solceller

I och med att det blir allt mer vanligt med installation av solceller så innebär det också att intresset för just solceller överlag ökar. Idag är det allt fler som försöker tänka, agera och handla i miljövänliga banor, där det inte heller är helt ovanligt att man uppmanar till klimatsmarta och hållbara val. Solceller är ett typiskt sådant exempel, som trots sin rätt omfattande och krävande installation fått höga omdömen och starka rekommendationer av såväl företag och privatpersoner som ser vilken skillnad de faktiskt kan göra.

Att installera solceller i Skellefteå är inte bara en bra insats för miljön, utan det verkar även gott för din privata ekonomi, ditt hushåll och din energiförbrukning. Men som sagt så är en solcellsinstallation ofta rätt krävande, vilket i sig också innebär att det är en rätt dyr process. Vi går in lite mer i detalj på vad en solcellsinstallation faktiskt kan kosta!

Vad kostar det att installera solceller?

Med tanke på att det idag blir allt mer populärt att installera solceller kan man också se en rätt rejäl prisutveckling nedåt om man jämför hur de såg ut för några år sen. Däremot är det fortfarande rätt dyrt att installera solceller, alltså trots att det finns möjlighet att ansöka om bidrag.

Kostnad per kvadratmeter

Men eftersom de också ger mycket tillbaka kan det verkligen löna sig på sikt, så vad kostar det egentligen att installera solceller? Eftersom alla tak och områden där solcellerna ska placeras kan vara så annorlunda är det svårt att säga ett exakt pris, men kollar man på en ”vanlig” villa brukar man räkna att energiförbrukningen per år ligger på ca 5000 kWh.

Vill man installera solceller som kan producera tillräckligt mycket el för att täcka den förbrukningen krävs det att man har en tillgängliga yta på ungefär 30kvm, vilket vanligtvis brukar kosta runt 100 000- 120 000kr beroende på kvalité, bidrag och effektivitet.

Avgörande faktorer

 • Storlek
  En rätt avgörande faktor för vad just dina solceller kommer att kosta är just hur stort område man pratar om. Ofta blir priset per kvm mindre ju större anläggning som man tänkt installera solceller på, och tvärtom ju mindre yta som gäller.
 • Förutsättningar för ytan
  Något annat som påverkar kostnaden är just vilka förutsättningar din tillgängliga yta eller område har. Skuggning, riktning och lutning är olika förutsättningar som kommer påverka solcellernas effektivitet, och därmed också priset.
 • Kvalité och effektivitet
  När man kollar på kostnaden för solceller är det lätt hänt att man gör misstaget om att jämföra olika typer av solceller, och då menar jag både kvalité och effektivitet. Vissa solceller är billigare att installera men verkar å andra sidan inte alls lika effektivt.Alltså kan vi konstatera att ju mer du betalar desto högre kvalité får du, och ju högre kvalité desto effektivare jobbar solcellerna. Effektiva solceller genererar mer energi och kan också producera el även om de skuggas, vilket i sin tur innebär att du slipper betala för annan el samt få möjligheten att sälja ditt överskott.
 • Service och utförande
  Vid installation av solceller i Skellefteå, bara för att ta ett exempel, är det också avgörande hur just installationen utförs samt vilken service som gäller. Vissa företag erbjuder billigare solceller och lägre kostnader på arbetet, medan andra är dyrare överlag.De dyrare företagen är ofta mer prisvärda i längden då de ser till att jobbet blir ordentligt gjort från första början, samt att de står för underhåll och service under åren och ser till att dina solceller jobbar så effektivt som möjligt i alla lägen. Med andra ord får du mer tillbaka om du satsar på mer kvalitativa och effektiva solceller.
 • Möjlighet för bidrag
  Alla som ska installera solceller har möjlighet att söka om bidrag, men trots det är bidrag inte något som man kan räkna med. Det finns en viss budget för just det, och är du inte tillräckligt snabb kommer du dessvärre inte räknas med i detta. Bidraget kan ha stor påverkan på kostnaden, framförallt om det gäller ett större område!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *